Viscoran

Klinik Çalışmalar

Aşı ile ilgili klinik çalışmalar başlatılmadan önce farklı hayvan türleri üzerinde klinik öncesi çalışmalar tüm aşamaları ile tamamlandı.

Aşının Faz 1 ve 2 klinik çalışmaları 1 Ağustos 2020'de tamamlandı. Çalışma sonuçlarına göre tüm gönüllüler kendilerini iyi hissetti, öngörülemeyen veya istenmeyen yan etkiler gözlenmedi. Aşı, güçlü antikor ve hücresel bağışıklık tepkisini uyardı.

Klinik araştırmaların sonucuna göre aşı uygulandıktan sonra hiçbir katılımcıda COVID-19 enfeksiyonu görülmedi. Aşının yüksek etkinliği, gönüllülerin kan serumundaki antikorlar için yüksek hassasiyet gösteren testlerle (koronavirüsü nötralize eden antikorlar için analiz dahil) ve gönüllülerin bağışıklık hücrelerinin koronavirüsün sivri S proteinine karşı aktive olma yeteneğini ortaya çıkaran hem antikor hem de hücresel bağışık yanıt oluşumu ile teyid edilmiştir.

Rusya ve Beyaz Rusya'da 31.000'den fazla kişinin dahil edildiği klinik araştırmalar 25 Ağustos 2020'de başlatıldı. Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan ve Venezuela gibi bir dizi ülke yerel olarak Sputnik V'in klinik araştırmalarına katıldı. Aşı, 11 Ağustos'ta Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan onay belgesi aldı ve COVID-19 salgını sırasında kabul edilen acil durum kuralları uyarınca Rusya'daki nüfusu aşılamak için kullanılabileceği onaylandı.

Sputnik V Aşısının
COVID-19'a Karşı Etkinliği
%91.6

Sputnik V aşısının etkinliği, Faz III çalışması ara sonuçları olarak The Lancet’te yayınlanan uluslararası hakemli verilerle doğrulanmıştır.
The Lancet Viscoran Logo

Faz 1-2-3 Çalışmaları

Aşının Faz 1 ve 2 klinik çalışmaları 1 Ağustos 2020'de tamamlandı. Faz III klinik çalışmalarında, Sputnik V güçlü etkinlik, immünojenite ve etkililik sonuçları gösterdi.

Düşük Yan Etki

Aşı, mükemmel etkililik profili gösterdi. Yan etkilerin çoğu (% 94) hafiftir ve grip benzeri semptomlar, enjeksiyon bölgesi reaksiyonları, baş ağrısı ve asteni içerir.

Aşı Gönüllüleri

COVID-19'a karşı %91,6 oranında etkinliğin belirlendiği araştırma; Sputnik V aşısı veya plasebonun her iki dozunu alan 19.866 gönüllünün verilerinin analizine dayanmaktadır.

Viscoran Klinik Çalışamlar Covid-19
Uluslararası Doğrulama

Sputnik V’in etkinliği The Lancet’te yayınlanan uluslararası hakemli verilerle doğrulanmıştır.

Her Yaş Grubunda Yüksek Etkililik

>60 yaş grubunda aşı etkinliği %91.8 olarak gösterildi ve 18-60 grubundan istatistiksel olarak farklılık göstermedi.

Yüksek Antikor Seviyesi

Sputnik V ile aşılanan gönüllülerin virüs nötralize edici antikorlarının seviyesi, COVID-19'dan iyileşen hastaların antikor seviyesinden 1.3-1.5 kat daha yüksektir.

Sağlıklı bir yaşam için
yenilikçi çözümler!

Bizim ile iletişime geçin;
info@viscoranilac.com.tr