Viscoran

Türkiye’de Yürütülen Klinik Çalışmalar
Viscoran Türkiye Klinik Deneyler

Viscoran Health Science Öncülüğünde Türkiye’de Yürütülen
Sputnik V Aşısı Tekrarlı Doz Toksisitesi Çalışması

Sputnik V aşısının potansiyel toksik etkilerini tanımlamak amacıyla Viscoran’ın sponsorluğunda Sputnik V Aşısı Tekrarlı Doz Toksisitesi Çalışması yürütülmektedir.
Çalışma; İyi Laboratuvar Uygulamalarına (Good Laboratory Practice – GLP) uyumlu, OECD akreditasyonuna sahip bir laboratuvarda gerçekleştirilmektedir.

Dünyada Yapılan Klinik Çalışmalar

Sağlıklı bir yaşam için
yenilikçi çözümler!

Bizim ile iletişime geçin;
info@viscoranilac.com.tr