Viscoran

Başkanın Mesajı
Viscoran Başkanın Öztür Oran Mesajı

2020 yılı itibarıyla dünyada yaşanan Covid-19 krizi ile insanlığın hem sağlık sektöründe hem de ekonomik, politik ve kültürel alanlarda yeniden şekillenme ve yeni dünyaya ayak uydurma ihtiyacı doğmuştur. Salgın hastalığın neden olduğu hasarların tedavisi için bazı ilaçların üretimleri artarken virüsün tedavisi için ilaç ve virüsten korunma amacıyla da aşı çalışmalarına yoğun bir biçimde devam edilmiştir. İleri teknoloji ile üretilen, nitelikli insan gücüne ve yüksek maliyetli Ar-Ge çalışmalarına ihtiyaç duyulan biyoteknolojik ürünlerin önemi de bu süreçte büyük ölçüde artmış ve anlaşılmıştır.

Ülkemiz ilaç sanayinin güçlenmesi, uluslararası rekabet gücüne sahip, yurtdışı pazarlardan daha fazla pay alan küresel bir oyuncu haline gelmesi için atılacak adımlardan biri dünya standartlarında ve kalitesinde biyolojik ilaç geliştirip üretmektir. Bu misyon ile sağlık sektörünün değişen ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek, hastaların biyoteknolojik ürünlere daha ekonomik fiyatlarla erişimini sağlamak ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olmak amaçları ile Viscoran kurulmuştur.

Viscoran; Türkiye ilaç sektöründe tecrübeli ve nitelikli insan kaynakları ile bölgesel ve uluslararası pazarlarda biyoteknolojik ürünlerin klinik çalışma, üretim, satış, pazarlama ve lojistik faaliyetlerini yürütme yolundadır. Diğer yandan COVID-19 tedavisinde destekleyici kombine ajanlar, diagnostik kitler gibi innovatif, benzersiz ürünleri Türkiye ve dış pazarlara sunmanın heyecanını taşımaktadır. Bu yeni, umutla ve merakla beklenen öncü biyoteknolojik ürünleri Türk halkının kullanımına sunmaktan kıvanç duyuyoruz.

Viscoran Başkanın Öztür Oran Mesajı

Sağlıklı bir yaşam için
yenilikçi çözümler!

Bizim ile iletişime geçin;
info@viscoranilac.com.tr