Viscoran

Biyoteknoloji ve moleküler biyolojideki gelişmeler sayesinde hastalıkların genetik temelleri aydınlatılmaya başlanmış, biyolojik olarak aktif proteinleri kodlayan genlerin tespit edilmesi sağlanmıştır. Eksik gen ürünlerinin yerine konulması, gen tedavisi yöntemiyle fonksiyonel bir veya birkaç genin hastaya nakledilmesi veya biyolojik / biyoteknolojik ilaçların hastaya verilmesiyle mümkün olabilmektedir.

Biyoteknolojik ilaçlar, rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak canlı organizmalarda üretilen makromoleküller olup; ulusal ve uluslararası kılavuzlarda biyolojik ilaç kapsamında değerlendirilir. Biyofarmasötikler olarak da adlandırılan biyoteknolojik ilaçlar, sitokinler, enzimler, hormonlar, pıhtılaşma faktörleri, aşılar, monoklonal antikorlar, hücresel tedavi ürünleri, antisens oligonükleotitler ve peptit terapötikler olarak gruplandırılabilir. Sentetik peptitler yapıları nedeniyle kimyasal ilaçlar ve biyolojik ilaçlar arasında yer alır.

COVID-19 Aşısı

Sputnik V aşısı; canlı Adenovirüsler içermez ancak vücutta çoğalamayan adenovirüs vektörlerini içerir. Bu bakımdan güvenlidir. Adenovirüs bazlı ilaçlar dünyada 50 yılı aşkın süredir kullanılmaktadır.

İncele
COVID-19 Kombine Tedavi

COVID-19 hastalığında kombine tedavide endike olan ve Kombine Metabolik Kofaktör Suplemantasyonu olarak sınıflandırılan bu ürünün faz III çalışmaları tamamlanmış olup, ruhsatlandırma aşamasındadır.

İncele

Sağlıklı bir yaşam için
yenilikçi çözümler!

Bizim ile iletişime geçin;
info@viscoranilac.com.tr