Viscoran

COVID-19 Kombine Tedavi

COVID-19 hastalığında kombine tedavide endike olan ve Kombine Metabolik Kofaktör Suplemantasyonu olarak sınıflandırılan bu ürünün faz III çalışmaları tamamlanmış olup, ruhsatlandırma aşamasındadır.

Sağlıklı bir yaşam için
yenilikçi çözümler!

Bizim ile iletişime geçin;
info@viscoranilac.com.tr