Viscoran

COVID-19 Aşıları
COVID-19 Aşıları
 
COVID-19 Aşıları ve Çeşitleri

COVID 19 aşısı, COVID-19 hastalığına karşı kazanılmış bağışıklık sağlamayı amaçlayan biyoteknoloji ürünüdür.

COVID-19 için Geliştirilmekte Olan Aşı Çeşitleri

İnsan adenovirüsleri, tasarlanması en kolay vektörlerden biri olarak kabul edilir ve bu nedenle çok popüler olmuşlardır. Vektörler, bir hücreye başka bir virüsten genetik materyali taşıyan araçlardır. Adenovirüslerden infeksiyona neden olan gen çıkarılırken, COVID-19 virüsünden elde edilen genetik materyal (spike proteinini kodlayan bir gen) eklenir. Viral vektör bir dağıtım sistemi olarak hizmet eder. Eklenen gen ise, vücut için güvenlidir ancak yine de bağışıklık sisteminin reaksiyona girmesine ve bizi enfeksiyondan koruyan antikorlar üretmesine yardımcı olur. Hücrelerinizin yüzeylerinde S proteinleri bulunduğunda, bağışıklık sisteminiz antikorlar oluşturarak ve savunmacı beyaz kan hücreleri ile yanıt verir. COVID-19 virüsü ile enfekte olursanız, antikorlarınız virüsle savaşacaktır. Viral vektör aşıları, COVID-19 virüsü veya viral vektör virüsü ile enfekte olmanıza neden olamaz. Ayrıca, alınan genetik materyal DNA'nızın bir parçası olmaz.

* İnsan adenovirüs vektörlerinin güvenliliğini gösteren seçilmiş makaleler (77 makale)
* İnsan adenovirüs bazlı vektörler üzerinde yapılmış klinik çalışmalar.
Hastalığa neden olmayan ancak bağışıklık yanıtı oluşturan etkisizleştirilmiş virüs içeren aşılar
Hastalığa neden olmayan ancak bağışıklık yanıtı oluşturan zayıflatılmış virüs içeren aşılar.
Bağışıklık yanıtı oluşturmak için COVID-19 virüsünün yapısını taklit eden protein parçalarını kullanarak çalışır.
m-RNA ve DNA aşıları: Kendi başına güvenli bağışıklık yanıtı oluşturan protein üretmek için genetik olarak tasarlanmış RNA ve DNA parçacıklarını kullanan yaklaşım.
m-RNA Aşısı; hücrelerinize COVID-19 virüsünün yüzeyinde bulunan zararsız bir S proteini parçasının nasıl yapılacağına dair talimatlar vermek için genetik olarak tasarlanmış m-RNA kullanır. Aşılamadan sonra bağışıklık hücreleriniz S protein parçalarını yapmaya ve bunları hücre yüzeylerinde sergilemeye başlar. Bu, vücudunuzun antikorlar oluşturmasına neden olur. COVID-19 virüsü ile enfekte olursanız, bu antikorlar virüsle savaşır.

Kaynaklar: 1. COVID-19 Aşısı (saglik.gov.tr) 2. www.sputnikvvaccine.com

Sağlıklı bir yaşam için
yenilikçi çözümler!

Bizim ile iletişime geçin;
info@viscoranilac.com.tr